Lĩnh vực toán học

Vietnamese English

Chương trình giảng dạy

Lĩnh vực toán học

Kidtown xây dựng chương trình học theo sát các CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG (Key Developmental Indicators) của con như:

1.  Chữ số & biểu tượng chữ số: Con nhận diện, sử dụng chữ số và biểu tượng chữ số.
2.  Đếm: Trẻ đếm được nhiều vật xung quanh.
3.  Mối quan hệ một phần-toàn bộ: Con kết hợp và phân loại số lượng các đối tượng.
4.  Hình dạng: Con nhận diện, gọi tên và mô tả các hình dạng.
5.  Nhận thức không gian: Con nhận biết mối quan hệ không gian giữa con người và các đối tượng, có khả năng định hướng trong không gian.
6.  Đo lường: Con đo lường, mô tả, so sánh và sắp xếp thứ tự các đối tượng.
7.  Đơn vị tính: Con hiểu và ứng dụng khái niệm đơn vị tính.
8.  Khuôn mẫu: Con nhận diện, mô tả, sao chép, hoàn thành và sáng tạo các khuôn mẫu.