Giáo dục nhân cách và kỹ năng sống

Vietnamese English

Chương trình giảng dạy

Giáo dục nhân cách và kỹ năng sống

Trong từng hoạt động hàng ngày ở các lĩnh vực nêu trên, con được phát triển những nhận thức về bản thân, những kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng và sự an toàn. Con được hỗ trợ để hình thành các thái độ tích cực, các giá trị và phẩm chất đạo đức tốt cho bản thân mình, đồng thời phát triển các khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.
 


 

Các kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng suy nghĩ, kỹ năng tự quản lý bản thân, kỹ năng tương tác với mọi người (lãnh đạo nhóm nhỏ, hợp tác cùng bạn bè, em nhỏ, phát biểu trước đám đông…) được hình thành và phát triển qua các sinh hoạt, học tập và vui chơi mỗi ngày ở trường.