Xã hội, cộng đồng

Vietnamese English

Chương trình giảng dạy

Xã hội, cộng đồng

Tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng giúp con có những những khái niệm, kiến thức về văn hóa, lễ hội, lịch sử, địa lý... phù hợp với khả năng của mình. Ở giai đoạn đầu, con được giới thiệu và ghi nhớ các kiến thức xã hội theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" và đến giai đoạn sau (từ 5-6 tuổi), con được khuyến khích tiến hành các dự án kế hoạch cộng đồng đơn giản dưới sự hỗ trợ của các cô.