Tin tuyển sinh - Thông báo

Vietnamese English

Tin tuyển sinh - Thông báo

KIDTOWN tặng quà cho học sinh mới (Áp dụng cho 30 bé đầu tiên)

KIDTOWN tặng quà cho học sinh mới (Áp dụng cho 30 bé đầu tiên)

Đăng ký giữ chỗ từ ngày 01/09/2020 – 30/09/2020

(Chương trình có thể kết thúc sớm nếu đủ 30 bé đầu tiên đăng ký).

Xem thêm

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021 tại KIDTOWN

KidTown trân trọng thống báo đến Quý phụ huynh biểu phí năm học mới 2020 - 2021

Thời gian thu phí từ trước ngày 10 đầu tháng/đầu quý. / Pay school fee before day 10th monthly.

Xem thêm

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021 tại KIDTOWN