Tin sự kiện KidTown

Vietnamese English

Tin sự kiện KidTown

KIDTOWN GAME 1: VUI CÙNG COVID 2021

KIDTOWN GAME 1: VUI CÙNG COVID 2021

Mùa giãn cách con không đến Trường được, Kidtown gửi tặng Ba, Mẹ các game để vui vẻ cùng con nhé!

Xem thêm

Vì sao con thích Kidtown?

Ở Kidtown, con học được cách tương tác với bạn bè xung quanh thật vui, kỹ năng giao tiếp xã hội dần được hình thành.

Xem thêm

Vì sao con thích Kidtown?
Nguyện cầu mùa Covid!

Nguyện cầu mùa Covid!

Chúng con mong gì mùa Covid?

Xem thêm

Game số 3: Bí mật của những con số!

Game số 3: Bí mật của những con số!

Cùng Kidtown tham gia những trò vui cho bé mùa giãn cách Covid 2021!

Xem thêm