Kỹ năng học tập suốt đời

Vietnamese English

Chương trình giảng dạy

Kỹ năng học tập suốt đời

Từ việc hình thành xuyên suốt Bộ kĩ năng 4C, bao gồm:

a.  Creativity– Khả năng sáng tạo: Ở Kidtown, con không cần phải là một em bé giống em bé khác, con luôn được tự do thể hiện bản thân mình.

b.  Critical thinking/ Complex problem solving – Tư duy phản biện: Con được phép nói KHÔNG với các điều con không đồng ý với sự tôn trọng cao từ giáo viên và bè bạn.

c.  Communication – Kỹ năng giao tiếp

d.  Collaboration – Kỹ năng hợp tác với bè bạn, nhóm nhỏ và các thầy cô lớn hơn mình.
 

  • Chương trình khác