Admission news

Vietnamese English

Admission news

Quà tặng cho học sinh mới (Áp dụng cho 30 bé đầu tiên)

Quà tặng cho học sinh mới (Áp dụng cho 30 bé đầu tiên)

Đăng ký giữ chỗ từ ngày 01/09/2020 – 30/09/2020

(Chương trình có thể kết thúc sớm nếu đủ 30 bé đầu tiên đăng ký).

View more

SCHOOL YEAR FEE SCHEDULE AT KIDTOWN

Thời gian thu phí từ trước ngày 10 đầu tháng/đầu quý. / Pay school fee before day 10th monthly.

View more

SCHOOL YEAR FEE SCHEDULE AT KIDTOWN