Admission news

Vietnamese English

Admission news

Hẹn gặp tại Kidtown!

Hẹn gặp tại Kidtown!

Chào Ba Mẹ,

Chắc hẳn Ba, Mẹ đang tìm hiểu về trường mầm non cho con, nơi bé lần đầu hội nhập môi trường lớn, cũng là lần đầu tiên rời vòng tay gia đình… và một trong những tiêu chí quan trọng nhất ở lứa tuổi này mà Ba Mẹ quan tâm là...

View more

SCHOOL YEAR FEE SCHEDULE AT KIDTOWN

Thời gian thu phí từ trước ngày 10 đầu tháng/đầu quý. / Pay school fee before day 10th monthly.

View more

SCHOOL YEAR FEE SCHEDULE AT KIDTOWN
Quà tặng cho học sinh mới (Áp dụng cho 30 bé đầu tiên)

Quà tặng cho học sinh mới (Áp dụng cho 30 bé đầu tiên)

Đăng ký giữ chỗ từ ngày 01/09/2020 – 30/09/2020

(Chương trình có thể kết thúc sớm nếu đủ 30 bé đầu tiên đăng ký).

View more