BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022 - 2023

Vietnamese English

Tin tuyển sinh - Thông báo

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022 - 2023 tại KIDTOWN

 

Phí nhập học
Admission Fee

Thu một lần đối với học sinh mới
For new student

1.500.000 VNĐ

Gồm: Hồ sơ nhập học, đồ dùng cá nhân tại trường, …
Includes: Admission documents, personal belongings,…

Không hoàn trả lại khi học sinh không theo học ở trường
Non-refundable upon discontinuation of study

Phí Cơ sở vật chất
Facility Fee

9 tháng/ năm học chính
9 months/ school year

3.000.000 VNĐ

Có tính theo tỷ lệ tháng khi bé nhập học giữa năm đến cuối năm học
Calculate the ratio of months in the school year

Tính 1 tháng < ngày 15 < Tính ½ tháng
Rounded 1 month<15th < Half a month

Bé học < 3 tháng sẽ được hoàn lại 1.000.000 vnđ/học sinh

 

Biểu phí chính khóa
Classes Fee

Thứ 2 - Thứ 6/ Mon - Fri

THÁNG/Monthly

Bao gồm: Ngoại ngữ + các môn kỹ năng trong chương trình
Includes: Foreign language, skills subjects in schedule

12 – dưới 18 tháng

6.000.000 VNĐ

Đóng từ 3 – 8 tháng/ lần
Payment every 3-8 months

Giảm 3%/ lần/ Discount 3% / time
 

Đóng từ 9 tháng trở lên/ lần
Payment from 9 months or more per time

Giảm 6%/ lần/ Discount 6% / time

18 – dưới 24 tháng

6.000.000 VNĐ

24 – dưới 36 tháng

* 5.500.000 VNĐ
 

Đủ 36 tháng trở lên

* 5.000.000 VNĐ
 

 

Các phí phụ thu
Additional Fees

Đăng kí trước 1 ngày
Register before 1 day

 

Phí tính trên mỗi suất và tính vào học phí tháng tiếp theo sau khi tổng kết phát sinh vào cuối tháng
Payment Additional fees in the following month

Phí thứ 7
Saturday’s  Fee

250.000 VNĐ

7:00 - 11:30
hoặc / or
10:00 - 17:00

350.000 VNĐ

7:00 – 17:00
KHÔNG / No service:
ngoài giờ + ăn chiều
Afterschool Time+ Dinner

Phí ăn chiều
School Dinner Fee

30.000 VNĐ

Chỉ áp dụng từ Thứ 2 đến Thứ 6

Phí ngoài giờ
Afterschool Time Fee

50.000 VNĐ

17:00 – 18:00

50.000 VNĐ

18:00 – 18:30

Ưu đãi trọn gói
Package Deal Offer

Đăng ký đóng trước trọn gói và không hoàn lại
Pay in advance and non-refundable

-5%

2/3 Dịch vụ phụ thu
Use 2/3 of available services

-7%

Cả 3 Dịch vụ phụ thu
Use all 3 available services

 

Đồng phục / Uniform

150.000 VNĐ

 

Balo / Bag

120.000 VNĐ

 

 

 Quy định chung:

  • Thời gian thu phí từ trước ngày 10 đầu tháng/đầu quý. / Pay school fee before day 10th monthly.
  • Khi bé nghỉ tạm thời có thông báo trước 1 ngày trường sẽ hoàn tiền ăn là 45.000đồng/ngày. Nếu bé nghỉ tạm thời có thông báo trước và nghỉ trên 14 ngày trường sẽ được hoàn lại học phí đã bao gồm tiền ăn cho phụ huynh
  • Trường hợp bé không theo học ở  trường sẽ được hoàn lại học phí đã bao gồm tiền ăn khi Phụ huynh thông báo nghỉ học trước 15 ngày. Nếu bé nhập học dưới 6 tháng thì các quà tặng ưu đãi trước đó sẽ được nhà trường thu hồi lại./ Finish learning this school is refund fee if notice 7 days before.