CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI MÙA DỊCH (PHẦN 1)

Vietnamese English

Specialized news

CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI MÙA DỊCH (PHẦN 1)

Hoạt động thứ nhất, sáng tạo, diễn tả lại một câu chuyện trong sách. Khi con đọc sách, ba mẹ hãy tạo cơ hội để con có thể diễn tả lại câu chuyện trong sách bằng hành động. Nếu như đó là một cuốn sách mà con chưa từng đọc qua, hãy để con thử đoán trước và diễn tả nội dung sẽ diễn ra.

Ba mẹ cũng có thể khuyến khích con suy nghĩ về giọng điệu hay cách di chuyển của một nhân vật trong câu chuyện. Việc này không chỉ giúp con có hứng thú hơn với việc đọc sách mà nó còn là một hoạt động tương tác thú vị giữa ba mẹ và con.